Latvijas noslēpumi.

Otrais noslēpums. Latvija – Oriona zvaigznāja atspulgs.

Iepriekšējā numurā runājām par ezoterisko analfabētismu un pirmo atklājumu: Latvija — zemeslodes labā auss.

ŠOREIZ LATVIJAS EZOTERIJAS UN PARAPSIHOLOĢIJAS ASOCIĀCIJAS PREZIDENTS VALĒRIJS PARAMONOVS lasītājiem atklāj Latvijas otro noslēpumu: Latvijas teritorija atspoguļo Oriona zvaigznāju.

Atgādināsim janvāra numura raksta galveno secinājumu – LATVIJAS SPECIALIZĀCIJA MŪSDIENU PASAULĒ IR INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS.

Gluži dabiski izriet 1. secinājums:

šobrīd Rīga kļūst par pasaules ezoterijas galvaspilsētu, kāda reiz bija Parīze, Londona, Prāga, Sanktpēterburga.

Tā nav nejaušība, ka 2014. g. Rīga ir izraudzīta par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Pie mums brauc ne tikai tūristi no visas pasaules, bet arī dziednieki, parapsihologi, ezoteriķi un okultisti. Rīgā atvērtas brīvmūrnieku, rožkrustiešu, templiešu, kabalistu, inglingu, mormoņu mītnes, “Jaunās paaudzes”, Kvašas, Vereščagina, Globas skolas, darbojas neirolingvistiskās programmēšanas iestādes un virkne citu. Kopumā vairāk nekā 100 dažādos virzienos.

Rodas jautājums: “Ko gan viņi visi šeit dara?” Atbildi uz šo jautājumu dod vienkāršs piemērs: Rīgā katru gadu ierodas Tibetas lamas, veido mandalu un izkaisa to mūsu Daugavas ūdeņos. Gudrs lasītājs sapratīs, ka tā nav vienkārša darbība, bet maģija. Kāpēc ne Tallinā vai Viļņā? Kāpēc Rīgā? Tāpēc, ka Rīga un Latvija nav tikai pilsēta un valsts. Latvija ir viena no zemeslodes ausīm, t. i., Latvija ir Zemes dzirdes un līdzsvara orgāns.

Iepriekšējā MISTĒRIJAS numurā runājām par to, ka forma ir informācijas un enerģijas atslēga, spēka ģenerators un vārti uz citām dimensijām, tā veido universālo konstanti. Stāstījām, ka esam atklājuši ne tikai labo, bet arī kreiso ausi, kas atrodas Itālijā. Savā 166. ekspedīcijā, kad to pētījām, saņēmām informāciju arī par Latviju: “Tur sistēma ir atšķirīga. Dabiskā auss ir šeit, bet Latvija ir citas plūsmas atspulgs. Robežas ir izveidojuši cilvēki, kuri nesaprot sistēmas pilnu nozīmi. SAVIENOJUMA SISTĒMU STARP DIEVU UN CILVĒKU. Un, ja šeit ir savienojums ar apakšsistēmu, tad Latvijā – ar virssistēmu.”

Domāju, ka lasītājs saprot, ka šajā materiālā ar apakšsistēmu saprotam pašu Zemi, tās grunti un zemapziņu, bet ar virssistēmu – Visumu, kosmosu un virsapziņu.

Atgriezušies no 166. ekspedīcijas, mēs ilgi lauzījām galvas par to, kāda gan Latvijā varētu būt saikne ar Dievu un Visumu. Tas, protams, izklausās jauki, taču no savas pieredzes zinājām, ka šī informācija tikpat labi var būt arī lamatas, lai iekvēlinātu mūsu LEPNĪBU.

Mēs vienmēr pārbaudām katru informācijas vienību. Parasti uzklausām visus, bet rīkojamies pēc savas izpratnes. Tā ir jau gadiem pārbaudīta metode. Tāpat darījām arī šajā gadījumā. Zemes kreisajā ausī saņemtā informācija bija jāpārbauda, pareizi jāinterpretē un jāizlemj, ko ar to darīt tālāk.

Pieļaujams, ka saņemtā informācija satur 20–30% dezinformācijas, tāpēc mums bija jāsaprot, kur tā slēpjas, no kurienes šī informāciju nāk – no zemapziņas vai virsapziņas.

Nevēlamies lasītāju izbrīnīt, tomēr jāatzīst, ka, lai izvairītos no kļūdām, visam iepriekš aprakstītajam esam veltījuši piecus darba gadus un 54 ekspedīcijas. Rezultātā tikai 2009. g. kļuva skaidrs, ka informācija ir ticama.

  1. secinājums:

Latviju ar Visumu saista tās teritorija (forma) kā Oriona zvaigznāja projekcija.

Aplūkosim kartes.

%e2%84%961Latvija atrodas starp 58. un 56. paralēli un starp 21. un 28. meridiānu. Tās galvaspilsēta Rīga ir 24. meridiāna un 57. paralēles krustpunktā (skat. 1. att.). Lai saprastu Latvijas noslēpumus un pamatotu šo analoģiju ar Oriona zvaigznāju, jānosaka EIROPAS EVOLŪCIJAS SPIRĀLES SOĻI. Tātad Latvijas teritorija ietver meridiānus starp 21. un 28. un, sākot ar 21., caur šo Baltijas valsti iet vēl septiņi meridiāni. Kādu soli izvēlēties? Es ilgi to pārdomāju un, kā parasti, viss izrādījās vienkārši. Priekšplānā bija divi svarīgākie meridiāni: 24., uz kura atrodas mūsdienu ezoterijas galvaspilsēta Rīga, un 30. meridiāns, uz kura atrodas tādas pilsētās kā Sanktpēterburga, Kijeva, Konstantinopole (mūsdienās — Stambula), Aleksandrija, kā arī Gīzas plato piramīdas Ēģiptē. Tādējādi solis kļūst skaidrs – meridiāni: 21., 24., 27. un 30. Paskatīsimies, kas Latvijā atrodas uz 27. meridiāna. Izrādās,  daudz interesantu lietu. Pirmkārt, Alūksnes pilsēta, no kuras nākusi Krievijas ķeizariene Katrīna I. Otrkārt, Aglonas pilsēta ar Latvijas katoļu sirdi – Aglonas baziliku. Treškārt, Čertoks jeb Velnezers – anomālā zona ar piekļuvi paralēlajām pasaulēm. Kā redzams, visas trīs vietas ir interesantas un spēcīgas, un tātad 27. meridiāns ir aktīvs.

  1. secinājums:

Eiropas evolūcijas spirāles solis no rietumiem uz austrumiem, šķērsojot Latviju, ir TRĪS GRĀDI (21., 24., 27. meridiāni), bet no dienvidiem uz ziemeļiem — DIVI GRĀDI (56. un 58. paralēles, kurās ietilpinās mūsu valsts).

%e2%84%962Tagad šos četrus koordinātu sistēmas punktus savienojam ar taisnām līnijām un šādi izveidotajiem taisnstūra leņķiem novelkam diagonāles (sk. 2. att.).

Ko redzam?

Izrādās, ka senči jau zināja visu to, par ko te runājam! Sistēmas centrā ir uzbūvēta Latvijas galvaspilsēta Rīga, kuru 1201. gadā dibināja templieši.

Bet tas vēl nav viss! Tas ir tikai sākums! Samērosim Oriona zvaigznāja projekciju ar Latvijas teritoriju! Izrādās, ka tas tiešām viens pret vienu iekļaujas mūsu izveidotajā sistēmā (sk. 3. att.).

 

  1. secinājums:

%e2%84%963Latvija ar savu teritoriju uz Zemes projicē Oriona zvaigznāju debesīs.

 

Bet kāpēc Oriona zvaigznāju, nevis kaut ko citu?

Pirmkārt, tāpēc ka Latvijai, tāpat kā Orionam, ir divi spārni (proti, Kurzeme un Latgale). Otrkārt, katram zvaigznājam ir sava īpatnība. No astronomijas viedokļa šis zvaigznājs ir diezgan interesants (sk. 4. att.).

Oriona zvaigznājs ir diezgan jauna galaktikas daļa, un mūsdienās tajā ir dzimušas gan milzu zvaigznes, gan jaunas pasaules. Vērojot zvaigznāja platību, astronomi ir pārliecinājušies par Kanta-Laplasa teorijas pareizību – Saules sistēmas veidošanos no karstiem gāzes mākoņiem. Tikai par dažām Oriona zvaigznēm ir izdevies savākt informāciju, taču tās pārsteidz ar savām īpašībām:

%e2%84%9641) Betelgeize (“paduse”) — Oriona Alfa. Šī sarkanā pārmilzu zvaigzne ir viena no 20 spožākajām debesjumā un atrodas 430 (vai 545) gaismas gadu attālumā. Tās spožums ir 14 000 reižu lielāks nekā Saulei, bet apjoms – 160 miljonu reižu lielāks nekā Saulei.

2) Bellatrikse (“iekarotājs”) — Oriona Gamma. Milzu zvaigzne – balta un karsta. Virsmas temperatūra 20 000 K.

3) Rīgels (“kāja”) — Oriona Beta. Zilganbalts pārmilzis, trīskāršā zvaigzne. Arī viena no 20 spožākajām zvaigznēm debesīs. Atrodas 770 gaismas gadu attālumā no Saules, virsmas temperatūra ir aptuveni 12 000 K un ir viena no spēcīgākajām zvaigznēm galaktikā. Tās diametrs ir aptuveni 95 miljoni kilometru, tā ir 68 reizes lielāka un 64 000 reizes intensīvāka par Sauli. Katru sekundi izstaro aptuveni 80 miljardus tonnas savas vielas. Pēc kosmosa standartiem šis ir zvaigžņu bērns, jo tās vecums  aptuveni 10 miljoni gadu.

  1. secinājums:

Latvija kā Oriona zvaigznāja atspoguļojums pasaulē ir diezgan jauns valstisks veidojums (1918. g.) un spēj attīstīt jaunu globālo perspektīvu pārejā uz Zelta laikmetu.

Esam aplūkojuši Oriona zvaigznāju no tradicionālās zinātnes viedokļa. Bet kas par to sakāms ezoteriķiem?

Varam teikt, ka dzīvība uz Zemes veidojās no kosmosa. Šajā procesā iesaistīti vairāki desmiti civilizāciju, un starp tām bija Oriona zvaigznājs. Ne tikai uz Zemes, bet arī Visumā viss pakļauts cikliskumam. Kā zināms, neviena informācija nenāk nejauši. Ezoterijā viss ir likumsakarīgs.

Kur vēl uz Zemes ir vietas, kas saistītas ar Oriona zvaigznāju? Tā ir Heopsa piramīda Ēģiptē uz 30. meridiāna (Gīzas plato). Mūsu viedoklis atšķiras no tradicionālās zinātnes viedokļa. Pirmkārt Gīzas plato piramīdas nebūvēja ēģiptieši, bet iepriekšējās – Atlantīdas civilizācijas pārstāvji.

%e2%84%965Ja aplūkojam Heopsa piramīdas raktuves (sk. 5. att.) un tā perioda zvaigžņotas debesis, vienā no šahtām skaidri redzams Oriona zvaigznājs. Tajā laikā tas bija dominējošais. Turklāt, ņemot vērā Zemes precesiju (Zemes ass ir noliekusies par 23 grādiem), dominējošās funkcija pārgāja uz Sīriusu (skat. 5., 6. att.) Lielā Suņa zvaigznājā.

Kad atlanti cēla piramīdu kompleksus Gīzas plato, tās bija paredzētas saziņai ar Orionu un mūsu attīstībai. Ja dominējošā funkcija pārvietojās uz Sīriusu, aizsākas nāves kults. Palūkojiet, pasaulē gandrīz nekur nav baznīcu bez apbedījuma vietām.

Tagad dominējošā funkcija pamazām pāriet atpakaļ uz Orionu. Tas nozīmē, ka mūsu attīstībā mazpamazām veidojas jauns posms.

%e2%84%966Mūsu ekspedīcijas, pētot Latvijas sasaisti ar Orionu, paver iespēju veikt evolūcijas lēcienu ar mazākajiem zaudējumiem (Oriona zvaigznāja aktivizāciju Latvijas teritorijā). Tā kā Latvijā ir laba dzirdamība, mēs zinām, kādai ir jābūt nākotnei. Mums pirmajiem pasaulē ir izdevies izveidot ZELTA LAIKMETA VALSTS, ĢIMENES UN INDIVĪDA MODELI (sk. 7. att.).

Šie modeļi, kurus izstrādājusi mūsu vadošā pētniece Ludmila Paramonova jau 1998.g., šobrīd iztur laika pārbaudi. Tāpat kā visu dabas pētniecībā, arī tos pārbaudām galvenokārt uz sevi. Iepriekš mēs pārsvarā runājām par Oriona formu, kurā saskatāmi divi “spārni”. Bet zvaigznāja centrālā daļa sastāv no trim zvaigznēm, tā saucamo “Oriona jostu”, un mūsu izveidotajā modelī šīs jostas augšējā zvaigzne Mintaka projekcijā atbilst Rīgai.

Un tas vēl nav viss. Kas atrodas pašā Rīgas centrā? 20. gs. pirmajā pusē izveidotais Brīvības piemineklis! Un mūsu Milda tur rokās nevis kaut ko, bet TRĪS ZVAIGZNES.

Tās mēdz raksturot kā trīs vēsturiskos Latvijas reģionus: Kurzemi, Vidzemi un Latgali, bet faktiski ir taču pieci! Kur pazudusi Sēlija un Zemgale? Tāpēc mēs pieturamies pie atšķirīga  viedokļa.

 

  1. secinājums:

Brīvības piemineklī Rīgas centrā atspoguļotas trīs Oriona jostas zvaigznes.

 

Un mēs uzskatām, ka aiz tā visa stāv “leģenda par Čintomani akmeni”.

Neiedziļinoties detaļās, leģendu par akmeni var ietilpināt šādā tēzē:

“Kad labprātīgi no TRIJU ZVAIGŽŅU VALSTS (Latvijas) Čintomani akmeni atdos valstij ar septiņām zvaigznēm, tiks ielikti pamati jaunas reliģijas templim.”

 

Kā redzams, ir par ko padomāt! Skeptiķi teiks, ka tās ir muļķības. Tāpēc jau viņi ir skeptiķi, bet mēs atgriezīsimies 2009. g. un pasekosim ORIONA SEPTIŅĀM ZVAIGZNĒM.

  1. ekspedīcija uz pirmo zvaigzni Oriona zvaigznājā – Betelgeizi.

TELPA:

Latvijas projekcijā tie ir Liepājas rajona dienvidi.

Nācās lauzīt galvas un par to, kādā secībā aplūkot visas septiņas zvaigznes zvaigznājā. Mēs vienojāmies par spirāli – sākām ar apakšējo kreiso zvaigzni, tad gājām pa perimetru tālāk uz Oriona jostu un beidzām ar Rīgu.

LAIKS:

pirmajai ekspedīcijai izvēlējāmies 17. – 19. janvāri. Tā ir diena, kad Jordānas upē kristīts Jēzus Kristus. Turklāt šajā dienā visās Zemes ūdenstilpnēs plūst strukturēts ūdens, kas ir ilglaicīgi dziedniecisks. Ūdens, kā zināms, ir informācijas nesējs. Galvenā informācija, ko saņēma mūsu ekspedīcija, bija: “DIEVS CAUR DABU SŪTA ZEMES IEDZĪVOTĀJIEM SAVU ŽĒLASTĪBU.”

Ekspedīcijas priekšvakarā ne par kādu žēlastību nevarēja būt ne runa. 13. janvārī Vecrīgas centrā izcēlās nemieri, bija mēģinājums izdemolēt Saeimu.

Kā tas nereti notiek mūsu darbā, atgadījās vēl citi notikumi, par kuriem uzzinājām vēlāk: 15. janvārī no Pētera baznīcas restaurācijas nolūkos mēģināja noņemt apzeltīto gaili, bet pirmajā mēģinājumā kāpēji nevarēja to izdarīt. 20. janvārī notika jaunievēlētā ASV prezidenta Obamas inaugurācija. Tas bija pirmais “ne baltais” prezidents vēsturē.

  1. ekspedīcijas rezultātā mēs saņēmām:

apstiprinājumu tam, ka visu septiņu zvaigžņu apsekošana Latvijas teritorijā ir izraudzīta pareizi;

ka valsts un cilvēki šīs iespējas neizmanto;

Oriona zvaigznājs pārrauga Zemi caur Latviju;

Betelgeize Oriona zvaigznājā ir atbildīga par pārvaldi;

Bauslības galdiņā ierakstīts, ka “Latvija – KAMERTONIS”;

četras zvaigznes Oriona malās ir Oriona jostas enerģijas un spēka robežas;

pareģojumu: tas ir pārvaldības sākums.

 

  1. ekspedīcija veltīta Bellatriksai – otrajai Oriona zvaigznei.
Поделиться:
Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Email this to someone
email