Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии.
Приглашаем на курс «Соционика»!
👉 Соционика — путь к пониманию себя и окружающих нас людей, умение прогнозировать поведение и отношения, формировать слаженные коллективы.
👉 Соционика уже более 30 лет применяется в работе с персоналом во многих странах мира, в том числе в формировании космических и авиационных экипажей.
👉 На курсе Вы сможете:
* Понять свои сильные и слабые стороны, свое восприятие мира.
* Понять причины поступков, отношений и конфликтов.
* Научитесь организовывать семью, группу, коллектив с наиболее благоприятными отношениями.
🔸 Занятия в центре города.
🔸 Курс проводит практикующий психолог, астролог Ивета Руденко.
🔸 По окончании выдается сертификат о прохождении курса.
Курс из 10 занятий. Первое занятие 25 октября 2023 года в 18.00.
Сделайте свою жизнь богаче и интересней!
Запись по т. 29504957, lauf@inbox.lv
 
 
 
 
Starptautiskā ezotērikas un parapsiholoģijas asociācija.
Aicinām uz Socionikas kursu!
👉 Socionika ir ceļš uz sevis un apkārtējo cilvēku izpratni, spēja paredzēt uzvedību un attiecības, veidot saskaņotas komandas.
👉 Socionika jau vairāk nekā 30 gadus tiek izmantota darbā ar personālu daudzās pasaules valstīs, tostarp kosmosa un aviācijas ekipāžu veidošanā.
👉 Kursa ietvaros varēsiet:
* Izprast savas stiprās un vājās puses, savu pasaules uztveri.
* Izprast rīcības, attiecību un konfliktu iemeslus.
* Iemācīties organizēt ģimeni, grupu, kolektīvu ar vislabvēlīgākajām attiecībām.
🔸 Nodarbības pilsētas centrā.
🔸 Kursu vada praktizējoša psiholoģe un astroloģe Iveta Rudenko.
🔸 Pēc kursa pabeigšanas tiek izsniegts sertifikāts.
Kurss sastāv no 10 nodarbībām. Pirmā nodarbība 2023.gada 25.oktobrī plkst.18.00.
Padari savu dzīvi bagātāku un interesantāku!
Pieraksts pa talr.: 29405153;
E-pasts: lauf@inbox.lv
Поделиться:
Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Email this to someone
email